خشکارچیان ترول ، نام یک انیمیشن سریالی هست که توسط گیلرمو دل تورو کارگردان معروف مکزیکی ساخته شده است. داستان سریال درباره‌ی گروهی از دوستان می‌باشد که متوجه می‌شوند یک دنیای بزرگ از ترول‌ها در زیر محل زندگی آن‌ها وجود دارد و تصمیم می‌گیرند با آن‌ها متحد شوند و در حفظ و نگه‌داری آن همکاری کنند. اما…

کارگردان:  Guillermo del Toro
ستارگان:  Kelsey Grammer , Anton Yelchin , Lexi Medrano

لینک های دانلود فیلم

مشاهده لینک های دانلود

قسمت 13 فصل 3 (‌قسمت آخر ) با دوبله فارسی اضافه شد

 

<< فصل اول >>

 

دانلود قسمت 1 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 2 :‌ کیفیت 1080p | کیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 3 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 4 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 5 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 6 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 7 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 8 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 9 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 10 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 11 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 12 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 13 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 14 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 15 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 16 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 17 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 18 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 19 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 20 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 21 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 22 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 23 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 24 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 25 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 26 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720pکیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

 

<< فصل دوم >>

 

دانلود قسمت 1 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 2 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 3 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 4 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 5 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 6 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 7 :‌ کیفیت 1080p کیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 8 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 9 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 10 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 11 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 12 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 13 :‌ کیفیت 1080p | کیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

 

<< فصل سوم >>

 

دانلود قسمت 1 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 2 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 3 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 4 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 5 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 6 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 7 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 8 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 9 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 10 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 11 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 12 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

دانلود قسمت 13 :‌ کیفیت 1080pکیفیت 720p x264 | کیفیت 720p x265 | کیفیت 480p | صوت جداگانه فارسی هماهنگ با WEB-DL

 

گویندگان:
بهزاد الماسی، سامان مظلومی، علیرضا وارسته، امین قاضی، شهره روحی، مهبد قناعت پیشه،محسن پرتوی، نرگس آهازان و ناصر محمدی

برچسب ها

عناوین های پیشنهادی

130
دیدگاه بگذارید

avatar
77 Comment threads
53 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
44 Comment authors
AdminمحمدvahidAliسلام کی ۳ قسمت آخر رو بادوبله اضافه می کنید؟Mahya Recent comment authors
Moein
Guest
Moein

سلام
لطفا میشه،بگید تقریبا فصل ۳ کی پخش میشه

Ariz banoo
Guest
Ariz banoo

سلام چرا فصل ۳ هنوز دوبله نشده کی میزارین پس؟
و اگه بزارید چند قسمت در هفته گذاشته میشه؟

علی
Guest
علی

سلام دوبله قسمت ۱ و ۲ فصل ۳ امروز منتشر شده لطفا به صورت دوزبانه و بدون سانسور جهت دانلود قرار دهید

علی
Guest
علی

میشه بگید کی سینک می زنید؟؟

بیننده
Guest
بیننده

با سلام دوبله فصل سوم دو قسمت اول آماده است لطفا قرار دهید
با تشکر

علی
Guest
علی

خواهشمندم قسمت ۱ و۲ فصل سوم این انیمیشن را سینک بزنید
باتشکر و بگید کی آماده میشه

علی
Guest
علی

میشه بگید کی سینک می زنید؟؟؟،

علی
Guest
علی

یعنی امروز جهت دانلود قرار میدید؟

بیننده
Guest
بیننده

سلام فصل سوم قسمت اول و دوم دوبله شده
لطفا لطفا لطفا قرار دهید
ممنون

علی
Guest
علی

پس چی شد فصل سوم دوبله قسمت ۱ و۲ ؟؟؟؟

ali
Guest
ali

اقا لطفا بزارید این دو قسمت فصل 3 رو دیگه
پس فردا دو قسمت جدید میاد
شما هنوز این دو تا رو نزاشتید
دو تا قسمت کارتون خیلی خیلی کم سانسوره
مگه چقدر طول می کشه؟

امیر عباس
Guest
امیر عباس

فصل سه رو کی میزارن لطفن زود تر گفته بودید ۲۱ شهریور ولی الان ۲۳ شهریور و هنوز نگذاشتید لطفن بزارید

ehsan
Guest
ehsan

سلام تبریک بابت سایت فقط قسمت ها مشخص نیست

مهران
Guest
مهران

سلام میشه سرعت سینک رو بالا ببرید دوبله 2 قسمت دیگه هم منتشر شده
ممنون از شما و تبریک بابت مدل جدید سایت.

ابراهیم
Guest
ابراهیم

با سلام
اول بگم که خسته نباشید به ادمین گل و عوامل بدهکارم
و دوم اینکه قالب جدید مبارک خیلی زیباست

بابک
Guest
بابک

وااااای یاد تاینی موویز افتادم مرسی از طراحی سایت عاااااالی شد خسته نباشید

Ali
Guest
Ali

قسمت ۵ و ۶ رو بزارید دیگه

Ali
Guest
Ali

قسمت های ۵و۶ و۷ و۸ اومدن میشه لطفا بگید کی اضافه می کنید؟؟؟؟؟

مهران
Guest
مهران

تا قسمت 8 فصل 3 دوبله منتشر شده قرار بدید ممنون

mohammadreza
Guest
mohammadreza

سلام دوبله برای گروه سورن هستش که از فیلیمو پخش میشه ؟؟؟
لینک های دانلود رو لطفا با رنگ مشکی مشخص کنید صفحه سفید لینک ها هم با رنگ سفید گذاشتید مشخص نیست

Mahya
Guest
Mahya

سلام.
خیر! دوبله ی فیلیمو نیست.
فیلیمو تا قسمت 6 از فصل دوم پخش کرده…
این دوبله ای هست که از نماوا در حال پخش هست.
===
ادمین محترم! لینک ثبت نام کار نمیکنه!
بی زحمت درستش کنید…

amirhossein
Guest
amirhossein

سلام ادمین داداش خسته نباشید خیلی سایتت بروزه
فقط یه سوال این انیمیشن سا..نسو..×ر شدس یا نه؟ ممنون میشم جواب بدی چون دنبال سا×نسو.×.ر نشدشم

مهران
Guest
مهران

سلام نمیشه روی لینک دانلود قسمت 9 و 10 فصل 3 کلیک کرد درست کنید لطفا

Mahya
Guest
Mahya

سلام.
بی زحمت قسمت های آخرو اضافه بفرمائید …
ممنون از تمامی زحمات شما.

Aliسلام کی ۳ قسمت آخر رو بادوبله اضافه می کنید؟
Guest
Aliسلام کی ۳ قسمت آخر رو بادوبله اضافه می کنید؟

iسلام کی ۳ قسمت آخر رو بادوبله اضافه می کنید؟؟؟؟؟؟؟

vahid
Guest
vahid

سلام و خسته نباشید میگم به ادمین عزیز
ممنون که این کار زیبا رو بص.رت دوبله و سینک اختصاصی توی سایتتون میذارید
من یه درخواستی داشتم میشه انیمیشن سریالی ولترون: محافظان کهکشان (Voltron Legendary Defender
) که هفت فصل ازش اومده رو بصورت دوبله و بدون سانـ …. توی سایتتون بذارید.
این لینک ای ام دی بی انیمیشن هست.
https://www.imdb.com/title/tt5580664/
میشه این درخواست بنده رو قبول کنید.
البته این درخواست رو قبلا هم ازتون کرده بودم که جوابی ندادین
اگه نظرتون با سینک اختصاصی این کار منفی ـه میشه جوابم رو بدید تا بیشتر از این مزاحمتون نشم ^ – ^.

محمد
Guest
محمد

سلام میگم فیلم نسخه اصلی یا نه یعنی سانسور شده یا نشده

محمد
Guest
محمد

سلام من این سریال رو میخوام با کیفیت web-dl 720p بگیرم اما رو همش زده web-dl 720p x264 ایا اشتباه چاپی هست